Μελανίς

Μελανίς
Λατρευτική επωνυμία της Αφροδίτης στις Θεσπιές, στην Ακροκόρινθο και σε ιερό της, το οποίο βρισκόταν στον δρόμο που οδηγούσε από τη Μαντίνεια στα Μελαγγεία. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι η επωνυμία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι, σε αντίθεση με τα ζώα, προτιμούν να έρχονται σε ερωτική επαφή τη νύχτα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Melanis — MELĂNIS, ĭdis, Gr. Μελανὶς, ίδος, ein Beynamen der Venus, welcher so viel als die Schwarze heißt, und ihr darum gegeben worden, weil die Menschen nicht wie das Vieh, am Tage, sondern mehrentheils lieber des Nachts die Werke der Liebe treiben. Sie …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • μέλαινα — I Επονομασία της θεάς Δήμητρας. Σύμφωνα με τον Παυσανία, της δόθηκε για την πένθιμη περιβολή που φορούσε κατά την αναζήτηση της Κόρης. Ήταν πολύ διαδεδομένη στην αρκαδική πόλη της Φιγάλειας· σε μια σπηλιά που καλείται σήμερα Μαυροσπηλιά, υπήρχε… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”